yardstick

yardstick teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yardstick yarda ölçeği