yards

yards teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yards kilometre