yardarm

yardarm teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yardarm yardarm