yardage

yardage teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yardage yarda olarak uzunluk

yardage terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sample yardage örnek yarda
gain yardage yargı kazanmak