yar

yar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yar yar

yar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

babi yar babi yar
babi yar symphony babi yar senfonisi