yar

yar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yar yar