yaqui

yaqui teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yaqui yaqui

yaqui terimi için benzer kelimeler ve anlamları

yaqui indian yaqui indian