yapon

yapon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yapon yapon