yaounde

yaounde teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yaounde yaounde

yaounde terimi için benzer kelimeler ve anlamları

yaounde, cameroun yaounde, kamerun