x-ed

x-ed teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-ed x-ed