x-disease

x-disease teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-disease x-hastalık

x-disease terimi için benzer kelimeler ve anlamları

abo hemolytic disease of newborn yenidoğanın abo hemolitik hastalığı
acosta's disease acosta hastalığı
acute disease akut hastalık
adams-stokes disease adams-stokes hastalığı
addison's disease addison hastalığı
akamushi disease akamushi hastalığı
albers-schönberg disease albers-schönberg hastalığı
albright's disease albright hastalığı
almeida's disease almeida hastalığı
alpers' disease alpers & # x27; hastalık
alzheimer's disease alzheimer hastalığı
andersen's disease andersen hastalığı
aortoiliac occlusive disease aortoiliak tıkayıcı hastalık
aran-duchenne disease aran-duchenne hastalığı
autoimmune disease otoimmün rahatsızlığı
ayerza's disease ayerza hastalığı
bamberger-marie disease bamberger-marie hastalığı
bang's disease bang hastalığı
bannister's disease bannister hastalığı
barlow's disease barlow hastalığı
barraquer's disease kışla hastalığı
basedow's disease temel hastalıklar
batten's disease çıta hastalığı
batten-mayou disease çıta mayou hastalığı
bayle's disease bayle hastalığı
bazin's disease bazin hastalığı
bechterew's disease bechterew hastalığı
benson's disease benson hastalığı
bernhardt's disease bernhardt hastalığı
besnier-boeck-schaumann disease besnier-boeck-schaumann hastalığı
best's disease en iyi hastalık
bielschowsky's disease bielschowsky hastalığı
binswanger's disease binswanger hastalığı
black disease siyah hastalık
bleeder's disease kanama hastalığı
blocq's disease blocq hastalığı
blount's disease künt hastalığı
boeck's disease boeck hastalığı
border disease sınır hastalığı
borna disease borna hastalığı
bornholm disease bornholm hastalığı
bornholm disease virus bornholm hastalığı virüsü
bourneville's disease bourneville hastalığı
bourneville-pringle disease bourneville-pringle hastalığı
bowen's disease bowen hastalığı
breda's disease breda hastalığı
bright's disease parlak hastalık
brights-disease brights hastalık
brill's disease brill hastalığı
brill-symmers disease brill-symmers hastalığı