x-c

x-c teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-c x-c