t is likely that

t is likely that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t is likely that t muhtemeldir

t is likely that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

as likely as not mümkün olmadığı kadar
likely muhtemelen
likely as not olmadığına göre
most likely büyük ihtimalle
more likely büyük olasılıkla
is likely to muhtemeldir
less likely daha az olasılıkla
are likely to muhtemel
it is likely olasıdır
are more likely daha olasıdır
very likely büyük ihtimalle
it is likely that bu olasıdır
how likely ne kadar muhtemel
not likely olası değil
more likely than not olmamasından daha muhtemel
twice as likely olasılığın iki katı
is more likely daha muhtemel
will likely büyük olasılıkla
highly likely büyük olasılıkla
as likely muhtemel
not at all likely hiç de değil
least likely az olasılıkla
extremely likely son derece muhtemel
are less likely daha az olası
were more likely daha olası
is not likely olası değil
likely to have olması muhtemel
it's likely muhtemel
it is more likely daha muhtemel
are most likely büyük olasılıkla
will most likely büyük olasılıkla olacak
are not likely olası değil
they are more likely to onlar daha muhtemeldir
much more likely çok daha muhtemeldir
they are likely to onlar muhtemel
somewhat likely sanki biraz
just as likely tam olarak
is most likely büyük olasılıkla
are likely to have olması muhtemel
be more likely daha muhtemel olmak
reasonably likely oldukça muhtemel
far more likely çok daha muhtemel
likely to occur oluşma olasılığı
you are likely to muhtemelen
likely outcome olası sonuç
it is very likely bu çok muhtemel
hardly likely pek olası değil
is likely to have olması muhtemel
likely to happen olması muhtemel
likely to become olma olasılığı