u joint wrench

u joint wrench teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u joint wrench ortak mafsal

u joint wrench terimi için benzer kelimeler ve anlamları

joint wrench ortak anahtar
ankle joint and knee joint ayak bileği eklemi ve diz eklemi
joint global coordinators and joint bookrunner ortak küresel koordinatörler ve ortak muhasebeci
sole administrator, joint administrators, joint and several tek yönetici, ortak yöneticiler, ortak ve birkaç
allen wrench allen anahtarı
alligator wrench timsah anahtarı
box wrench kutu anahtarı
impact wrench darbe anahtarı
lug wrench bijon anahtarı
monkey-wrench maymun-ingiliz anahtarı
pin wrench pim anahtarı
pipe wrench boru anahtarı
socket wrench lokma anahtar
stillson wrench stillson anahtarı
throw a monkey wrench into içine bir ingiliz anahtarı atmak
torque wrench tork anahtarı
wrench ingiliz anahtarı
spanner wrench anahtar anahtarı
open end wrench açık uçlu anahtar
monkey wrench ingiliz anahtarı
hex wrench altıgen anahtar
ratchet wrench mandal anahtarı
crescent wrench hilal anahtarı
adjustable wrench ayarlanabilir anahtar
combination wrench kombinasyon anahtarı
strap wrench kayış anahtarı
box end wrench kutu ucu anahtarı
wrench flats anahtar daireler
tap wrench ingiliz anahtarı
hook wrench kanca anahtarı
hydraulic wrench hidrolik anahtar
wrench icon ingiliz anahtarı simgesi
throw a wrench ingiliz anahtarı atmak
wrench set ingiliz anahtarı seti
nut wrench somun anahtarı
wrench socket anahtar soketi
air impact wrench hava etkisi anahtarı
open wrench açık anahtar
wheel wrench tekerlek anahtarı
air wrench hava anahtarı
power wrench güç anahtarı
ring wrench halka anahtarı
wrench size anahtar boyutu
crowfoot wrench crowfoot anahtarı
basin wrench havza anahtarı
backup wrench yedek anahtar
open-ended wrench açık uçlu anahtar
wrench out anahtarlamak
socket wrench set lokma anahtarı seti
end wrench son anahtar