b-cell leukemia

b-cell leukemia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-cell leukemia b hücreli lösemi

b-cell leukemia terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hairy cell leukemia kıllı hücre lösemi
human t-cell leukemia virus insan t hücreli lösemi virüsü
human t-cell leukemia virus type iii insan t hücreli lösemi virüs tipi iii
mast cell leukemia mast hücre lösemi
plasma cell leukemia plazma hücreli lösemi
rieder cell leukemia rieder hücreli lösemi
stem cell leukemia kök hücre lösemi
adult t-cell leukemia yetişkin t hücreli lösemi
human t-cell leukemia virus type 1 insan t hücreli lösemi virüsü tip 1
t-cell leukemia t hücreli lösemi
human t cell leukemia insan t hücreli lösemi
t cell leukemia virus type i t hücre lösemi virüsü tip i
t-cell leukemia virus t hücreli lösemi virüsü
acute promyelocytic leukemia akut promyelositik lösemi
aleukemic leukemia aleukemik lösemi
basophilic leukemia bazofilik lösemi
embryonal leukemia embriyonal lösemi
eosinophilic leukemia eozinofilik lösemi
feline leukemia virus kedi lösemi virüsü
leukemia lösemi
leukemia cutis lösemi cutis
leukopenic leukemia lökopenik lösemi
lymphatic leukemia lenfatik lösemi
lymphoblastic leukemia lenfoblastik lösemi
lymphocytic leukemia lenfositik lösemi
lymphoid leukemia lenfoid lösemi
megakaryocytic leukemia megakaryositik lösemi
micromyeloblastic leukemia mikromyeloblastik lösemi
monocytic leukemia monositik lösemi
myeloblastic leukemia miyeloblastik lösemi
myelocytic leukemia miyelositik lösemi
myelogenous leukemia miyeloid lösemi
myeloid leukemia miyeloid lösemi
subleukemic leukemia subleukemik lösemi
granulocytic leukemia granülositik lösemi
acute lymphoblastic leukemia akut lenfoblastik lösemi
chronic lymphocytic leukemia kronik lenfositik lösemi
acute myeloid leukemia akut miyeloid lösemi
acute lymphocytic leukemia akut lenfositik lösemi
acute leukemia akut lösemi
acute myelogenous leukemia akut miyeloid lösemi
chronic myeloid leukemia kronik miyeloid lösemi
chronic myelogenous leukemia kronik miyelojen lösemi
leukemia cells lösemi hücreleri
feline leukemia kedi lösemi
develop leukemia lösemi geliştirmek
murine leukemia virus murin lösemi virüsü
acute myeloblastic leukemia akut miyeloblastik lösemi
murine leukemia murin lösemi
acute lymphoid leukemia akut lenfoid lösemi