wal

wal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wal wal

wal terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wal. wal.