waksman

waksman teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waksman waksman