waking

waking teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waking uyanık