waking

waking teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waking uyanık

waking terimi için benzer kelimeler ve anlamları

waking hours uyanma saatleri
waking life uyanık hayat
waking moment uyanma anı
waking state uyanma hali
waking dream uyanık rüya
waking time uyanma zamanı
waking consciousness uyanma bilinci
upon waking uyandığında
waking world uyanık dünya
every waking hour her uyanma saatinde
waking day uyanma günü
waking nightmare uyanık kabus
every waking moment her uyanma anı
waking thought uyanık düşünce
waking lives hayat uyanmak
waking up early erken uyanmak
night waking gece uyanmak
waking minute uyanma dakikası
every waking minute her uyanma dakikası
hope is a waking dream umut, uyandıcı bir ruyadır
i am waking up uyanıyorum
sleep and waking uyku ve uyanma
waking breath uyanma nefesi
just waking up sadece uyanıyorum
waking up in the morning sabah uyanmak
waking patterns uyanma kalıpları
after waking uyandıktan sonra
a dream upon waking uyandıktan sonra bir rüya
waking from uyanmak
waking activity uyanma etkinliği
keep waking uyanmaya devam et
i'm waking up uyanıyorum
waking from sleep uykudan uyanmak
i was waking up uyanıyordum
were waking up uyanıyorlardı
waking distance uyanma mesafesi
for waking up uyanmak için
remember waking up uyanmayı hatırla
waking up early in the morning sabah erken uyanmak
after waking up from uyandıktan sonra
their waking hours uyanma saatleri
on waking uyanırken
is waking up uyanıyor
waking with ile uyanmak
waking stick uyandırma çubuğu
waking self kendini uyandırma
waking out uyanmak
during waking hours uyanma saatlerinde
nighttime waking gece uyanma
our waking uyanışımız