wakerife

wakerife teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wakerife wakerife