wakening

wakening teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wakening uyanış