wakame

wakame teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wakame wakame

wakame terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wakame seaweed wakame yosun