wakame

wakame teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wakame wakame