waitz

waitz teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waitz waitz