waiting list

waiting list teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waiting list bekleme listesi

waiting list terimi için benzer kelimeler ve anlamları

on the waiting list bekleme listesinde
long waiting list uzun bekleme listesi
in the waiting list bekleme listesinde
active waiting list aktif bekleme listesi
housing waiting list konut bekleme listesi
on a waiting list bekleme listesinde
go on a waiting list bekleme listesine git
put on a waiting list bekleme listesine koymak
deceased donor waiting list hayatta değil donör bekleme listesi
on an active waiting list aktif bekleme listesinde
be put on a waiting list bekleme listesine alın
waiting list for için bekleme listesi
waiting list priority bekleme listesi önceliği
placed on the waiting list bekleme listesine alınmış
into a waiting list bekleme listesine
is there a waiting list for için bir bekleme listesi var mı
to be put on the waiting list bekleme listesine alınmak
join a waiting list bekleme listesine katıl
waiting list preference bekleme listesi tercihi
may be subject to a waiting list bekleme listesine tabi olabilir
top of the waiting list bekleme listesinin başında
students on a waiting list bekleme listesindeki öğrenciler
waiting list control group bekleme listesi kontrol grubu
placement on waiting list bekleme listesine yerleştirme
waiting list control condition bekleme listesi kontrol koşulu
previous waiting list önceki bekleme listesi
have to go on a waiting list bekleme listesine girmek zorunda
the waiting list and time bekleme listesi ve zaman
large waiting list büyük bekleme listesi
there is waiting list bekleme listesi var
put you on the waiting list seni bekleme listesine ekle
you will be put on a waiting list bekleme listesine alınacaksın
you may be placed on a waiting list bekleme listesine alınabilir
there is no waiting list bekleme listesi yok
a waiting list bekleme listesi
waiting list open bekleme listesi açık
it has a waiting list bekleme listesi var
month waiting list ay bekleme listesi
how long is the waiting list? bekleme listesi ne kadar sürecek?
have a waiting list bekleme listesi var
denied persons list or entity list reddedilen kişilerin listesi veya kurum listesi
denied person list or entity list reddedilen kişi listesi veya varlık listesi
normal list list normal liste listesi
call waiting görüşme beklemede
in waiting beklemede
ladies-in-waiting bayanlar-in-bekleme
lady-in-waiting nedime
lord-in-waiting lord-in-bekleme
maid-in-waiting hizmetçi-in-waiting
play a waiting game bekleme oyunu oyna