waited

waited teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waited bekledi