waite

waite teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waite waite

waite terimi için benzer kelimeler ve anlamları

rider waite deck sürücü waite deck