wait on

wait on teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wait on bekle