wait for the other shoe to drop

wait for the other shoe to drop teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wait for the other shoe to drop diğer ayakkabının düşmesini bekle

wait for the other shoe to drop terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wait for the shoe to drop ayakkabının düşmesini bekle
drop the other shoe diğer ayakkabıyı bırak
waiting for the other shoe to drop diğer ayakkabının düşmesini beklemek
other shoe to drop düşecek diğer ayakkabı
for the other shoe to drop diğer ayakkabının düşmesi için
no other shoe would drop başka hiçbir ayakkabı düşmez
shoe to drop düşmek için ayakkabı
shoe is on the other foot, the ayakkabı diğer ayağa
shoe on the other foot diğer ayağındaki ayakkabı
if the shoe were on the other foot eğer ayakkabı diğer ayağa kalksaydı
other shoe diğer ayakkabı
the shoe's on the other foot ayakkabı diğer ayağında
drop by drop damla damla
add the sodium hydroxide solution drop by drop damla damla sodyum hidroksit çözeltisini ekleyin
accessory shoe aksesuar ayakkabısı
athletic shoe atletik ayakkabı
blocked shoe bloke edilmiş ayakkabı
boat shoe tekne ayakkabısı
brake shoe fren pabucu
charlier shoe charlier ayakkabısı
comfortable as an old shoe, as eski bir ayakkabı kadar rahat
court shoe mahkeme ayakkabısı
deck shoe güverte ayakkabısı
elevator shoe asansör ayakkabısı
hot shoe sıcak ayakkabı
if the shoe fits, wear it ayakkabı tam olduysa giy onu
jazz shoe caz ayakkabısı
jogging shoe koşu ayakkabısı
launch shoe ayakkabı başlatmak
old shoe eski ayakkabı
old-shoe eski ayakkabı
oxford shoe oxford ayakkabı
pile shoe kazık ayakkabısı
platform shoe platform ayakkabı
saddle shoe eyer ayakkabı
sand shoe kum ayakkabısı
shoe ayakkabı
shoe leather ayakkabı derisi
shoe-shine ayakkabı parlatıcı
shoe-string ayakkabı telli
snow-shoe kar ayakkabısı
soft-shoe yumuşak ayakkabı
tennis shoe tenis ayakkabısı
there was an old woman who lived in a shoe bir ayakkabıda yaşayan yaşlı bir kadın vardı
track shoe koşu ayakkabısı
white shoe beyaz ayakkabı
white-shoe beyaz ayakkabı
wooden shoe ahşap ayakkabı
gym shoe spor ayakkabısı
shoe polish ayakkabı cilası