wait

wait teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wait bekleyin