waistcoating

waistcoating teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waistcoating waistcoating