waist-high

waist-high teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı