wais-r

wais-r teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wais-r wais-r

wais-r terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wais wais