wais

wais teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wais wais

wais terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wais-r wais-r