wainscotting

wainscotting teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wainscotting lambri