wainscot

wainscot teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wainscot lambri

wainscot terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wainscot chair demir sandalye