wailer

wailer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wailer wailer