waif

waif teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waif başıboş hayvan