wahabi

wahabi teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wahabi vahabi