wagon master

wagon master teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wagon master vagon ustası

wagon master terimi için benzer kelimeler ve anlamları

battle wagon savaş vagonu
chip wagon çip arabası
chuck wagon seyyar mutfak
coasting wagon sahil vagonu
conestoga wagon conestoga vagonu
covered wagon kapalı vagon
dougherty wagon hamur vagonu
fall off the wagon vagondan düşmek
fix someone's wagon birinin arabasını tamir et
hitch one's wagon to a star bir yıldıza vagonu tutturmak
hitch your wagon to a star vagonunu bir yıldıza sabitlemek
honey wagon bal arabası
mammy wagon anne arabası
meat wagon et arabası
off the wagon vagonun dışında
on the wagon vagonda
paddy wagon çeltik vagonu
patrol wagon devriye arabası
sag wagon sag arabası
station wagon istasyon vagonu
tank wagon tank arabası
tea wagon çay vagonu
tower wagon kule vagonu
wagon yük vagonu
wagon boss vagon patronu
wagon roof vagon çatı
wagon seat vagon koltuğu
wagon soldier vagon asker
wagon train vagon treni
wagon vault vagon kasası
wagon-headed vagon başlı
wagon-lit yataklı vagon
water wagon su vagonu
welcome wagon hoşgeldin vagonu
goods wagon yük vagonu
wagon wheel vagon tekerleği
freight wagon yük vagonu
railway wagon demiryolu vagonu
rail wagon demiryolu vagonu
jump on the wagon vagonda atlamak
horse-drawn wagon at arabası
wagon ride vagon yolculuğu
red wagon kırmızı vagon
hopper wagon hazne vagonu
horse and wagon at ve vagon
horse wagon at arabası
hitch your wagon vagonunu tut
fallen off the wagon vagondan düştü
single-wagon tek vagon
police wagon polis vagonu