waggon

waggon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waggon yük arabası

waggon terimi için benzer kelimeler ve anlamları

railway waggon demiryolu vagonu