waggle dance

waggle dance teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waggle dance sallama dansı

waggle dance terimi için benzer kelimeler ve anlamları

waggle waggle sallanmak sallanmak
waggle sallanmak
wiggle waggle kıpırdatmak
waggle a finger parmağını sallamak
acro dance acro dansı
apache dance apache dansı
ballroom dance balo dansı
barn dance ahır dansı
belly dance oryantal dans
break dance mola dansı
bubble dance kabarcık dansı
character dance karakter dansı
clog dance tahta ayakkabı ile edilen dans
contra dance kontra dansı
cooch dance cooch dansı
country dance halk dansı
country-dance halk dansı
court dance mahkeme dansı
dance dans
dance attendance on dansa devam
dance band dans grubu
dance card dans kartı
dance drama dans drama
dance floor dans pisti
dance form dans formu
dance hall dans salonu
dance music dans müziği
dance of death ölüm dansı
dance on air havada dans
dance therapy dans terapisi
dance to another tune başka bir şarkıyla dans etmek
dinner dance akşam yemeği dansı
dinner-dance akşam dansı
fan dance fan dansı
fancy dance süslü dans
folk dance halk dansı
formation dance formasyon dansı
hat dance şapka dansı
how many angels can stand (dance) on the head of a pin? bir iğnenin başında kaç melek durabilir (dans edebilir)?
ice dance buz dansı
jazz-dance caz dansı
laban dance notation system laban dance notation sistemi
lap dance kucak dansı
lap-dance kucak dansı
line-dance line-dans
medicine dance ilaç dansı
mexican hat dance meksika şapka dansı
modern dance modern dans
morris dance bahar dansı
old-time dance eski zaman dansı