wabash

wabash teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wabash wabash