w/o

w/o teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w/o w / o