w/m

w/m teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w/m w / m