w/d

w/d teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w/d w / d