w/b

w/b teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w/b s / b