w.p.

w.p. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w.p. w.p.