w.o.c.

w.o.c. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w.o.c. w.o.c.