u know english

u know english teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u know english ingilizce biliyor musun

u know english terimi için benzer kelimeler ve anlamları

know english ingilizce bilmek
i don't know english ingilizce bilmiyorum
you know english ingilizce biliyor musun
do u know english ingilizce biliyor musun
i know english ben ingilizce biliyorum
i don't know much english fazla ingilizce bilmiyorum
i do not know english ben ingilizce bilmiyorum
know much english çok ingilizce biliyor
must know english ingilizce bilmeli
they don't know much english çok fazla ingilizce bilmiyorlar
do not know english ingilizce bilmiyor
i don't know too much english çok fazla ingilizce bilmiyorum
u don t know english sen ingilizce bilmiyorsun
i know i know biliyorum biliyorum
know know biliyorum biliyor
you know i know bildiğimi biliyorsun
you know i know how biliyorsun nasıl olduğumu biliyorum
i know know biliyorum
writing to let you know know that bilmeni sağlamak için yazma
know or have reason to know bilmek ya da bilmek için bir nedeniniz var
know or should have know bilmeli ya da bilmeli
african american vernacular english afrikalı-amerikalı, ingilizce
african-american vernacular english afrikalı-amerikalı yerel ingilizce
afro-american english afro-amerikan ingilizcesi
american english amerika ingilizcesi
basic english temel ingilizce
bbc english bbc ingilizce
black english siyah ingilizce
black english vernacular siyah ingilizce yöresel
black vernacular english siyah asıllı ingilizce
black-english-vernacular siyah-ingilizce-yöresel
body english vücut ingilizcesi
borough-english ilçe ingilizce
british english ingiliz ingilizcesi
business english iş ingilizcesi
canadian english kanadalı ingilizce
confessions of an english opium eater ingiliz afyon yiyicisi itirafları
early english erken ingilizce
early modern english erken modern ingilizce
english ingilizce
english bond ingilizce tahvil
english breakfast ingiliz kahvaltısı
english canadian ingilizce kanadalı
english channel ingiliz kanalı
english civil war ingiliz iç savaşı
english cocker spaniel ingilizce cocker
english daisy ingilizce papatya
english dictionary ingilizce sözlük
english elm ingiliz karaağaç
english finish ingilizce bitirmek