v-bit

v-bit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-bit v-bit

v-bit terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bit by bit azar azar
bit a bit biraz
32-bit or 64-bit windows 7 professional 32 bit veya 64 bit pencereler 7 profesyonel
but bit by bit ama azar azar
bit for bit copy bit kopyası için bit
bit by bit learning yavaş yavaş öğrenme
is getting smarter bit by bit. giderek daha zeki oluyor.
a bit biraz
auger bit burgu ucu
bell-hanger's bit zil askı s #
bergy bit bergy biti
bit bit
bit between one's teeth biri diş arasında bit
bit gauge bit ölçer
bit key bit tuşu
bit part bit kısmı
bit player bit oyuncu
bit rate bit hızı
bit slice bit dilimi
bit stream bit akışı
bit-mapped font bit eşlemeli yazı tipi
bit-mapped image bit eşlemeli görüntü
brace and bit ayraç ve bit
center bit merkez bit
centre bit merkez bit
chamfer bit oluk ucu
champ at the bit biraz şampiyon
check bit kontrol biti
devil's bit şeytanın biti
devil's-bit şeytan & # x27 s bit
do one's bit bir tanesini bit
drill bit matkap ucu
every bit her parça
every little bit helps her küçük yardımcı olur
expansion bit genişleme biti
fippenny bit fippenny bit
foerstner bit foerstner bit
four-bit dört bitlik
frog's-bit kurbağa ve # x27 s bit
frog-bit kurbağa bit
gag-bit gag bit
hair of the dog that bit you seni ısırtan köpeğin kılı
not a bit az değil
take the bit in one's mouth ucunu bir ağzına sok
threepenny bit üç bit
thrupenny bit thrupenny bit
two-bit beş paralık
wait-a-bit biraz bekle
wing bit kanat ucu
quantum bit kuantum biti