t goes without saying

t goes without saying teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t goes without saying t demeden gitmez

t goes without saying terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it goes without saying söylemeden gidiyor
goes without saying söylemeden gider
it goes without saying that bunu söylemeden gider
that goes without saying söylemeye gerek yok
this goes without saying bu söylemeden gider
it almost goes without saying neredeyse söylemeden gider
it goes almost without saying neredeyse söylemeden gider
i goes without saying söylemeden giderim
and it goes without saying ve söylemeden gider
goes without saying that bunu söylemeden gider
it probably goes without saying muhtemelen söylemeden gider
which goes without saying hangi demeden gider
but it goes without saying ama söylemeden gider
though it goes without saying söylemeden geçmesine rağmen
so it goes without saying bu yüzden söylemeden gider
thus it goes without saying bu yüzden söylemeden gider
it goes without saying that we welcome hoş geldiğimizi söylemeden gider
it goes without saying that i remain kaldığımı söylemeden devam ediyor
obviously it goes without saying belli ki söylemeden gider
thus goes without saying bu yüzden söylemeden gider
as the saying goes ne demişler
the saying goes söyleyerek gider
or so the saying goes ya da öylesine diyor ki
as the old saying goes eskilerin söylediği gibi
so the saying goes yani sözler devam ediyor
the old saying goes eski deyiş gider
a saying that goes bu bir söz gider
it goes with saying söyleyerek gider
goes the saying söyleyerek gider
there's a saying that goes orada bir deyiş var
there is a saying that goes giden bir söz var
goes by saying söyleyerek gider
goes on by saying that diyerek devam ediyor
he goes on saying söylemeye devam ediyor
goes on saying söylemeye devam ediyor
spanish saying goes ispanyolca söyleyerek gider
the saying goes that söyleyerek gider
there's a saying which goes orada olan bir söz vardır
a spanish saying goes ispanyolca bir deyiş gider
go without saying söylemeden git
without saying söylemeden
without saying a word tek kelime bile etmeden
without saying anything hiçbirşey söylemeden
it should go without saying söylemeden gitmeli
went without saying söylemeden gitti
without saying goodbye elveda demeden
it went without saying söylemeden gitti
should go without saying söylemeden gitmeli
without ever saying hiç söylemeden
without saying nothing hiçbir şey söylemeden