n mean

n mean teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n mean n demek

n mean terimi için benzer kelimeler ve anlamları

arithmetic mean aritmetik ortalama
harmonic mean harmonik ortalama
law of the mean ortalama kanunu
local mean time yerel ortalama zaman
mean anlamına gelmek
mean anomaly ortalama anomali
mean business işi ciddiye almak
mean calorie ortalama kalori
mean cell hemoglobin ortalama hücre hemoglobini
mean cell hemoglobin concentration ortalama hücre hemoglobin konsantrasyonu
mean deviation ortalama sapma
mean distance ortalama mesafe
mean free path ortalama serbest yol
mean latitude ortalama enlem
mean length of utterance ortalama ifade uzunluğu
mean lethal dose ortalama ölümcül doz
mean line ortalama çizgi
mean noon öğlen ortalama
mean planet ortalama gezegen
mean proportional orantılı ortalama
mean sea level ortalama deniz seviyesi
mean solar day ortalama güneş günü
mean solar time ortalama güneş zamanı
mean square ortalama kare
mean square deviation ortalama kare sapma
mean sun ortalama güneş
mean time ortalama zaman
mean to demek
mean value ortalama değer
mean-spirited ruhlu
mean-tone tuning ortalama tonlu ayar
root mean square kök kare ortalama
weighted mean ağırlıklı ortalama
geometric mean geometrik ortalama
golden mean altın anlam
greenwich mean time greenwich ortalama zamanı
i mean demek istediğim
shall mean anlamına gelir
what do you mean ne demek istiyorsun
what does it mean bunun anlamı ne
mean age ortalama yaş
do you mean demek istiyorsun
did you mean demek istediğin
you mean diyorsun ki
mean score ortalama puan
mean change ortalama değişim
what you mean ne demek istedin
no mean feat ortalama feat
mean number ortalama sayı
lean and mean yalın ve kaba